ระบบบริหารงานโครงการก่อสร้าง

ระบบบริหารงานโครงการก่อสร้าง

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบสำหรับ การจัดบริหารโครงการก่อสร้าง ของอบจ.ขอนแก่น ซึ่งสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของแต่ละโครงการได้