องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่ออกแแบให้แต่ละกองงานสามารถเพิ่มข้อมูลของแต่ละกองงานได้ ซึ่งเหมาะสมกับงานแต่ละส่วน เช่น การเพิ่มประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง (กองคลังสามารถเพิ่มข้อมูลได้) โครงการและกิจกรรมต่างๆ ทำให้เว็บไซต์มีข้อมูลที่อัพเดทอยู่เสมอ พร้อมระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย