วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

Details

LAUNCH

Project Description

เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่ออกแบบระบบตามความต้องการ เช่น ระบบส่งเกรด ส่งบันทึกหลังสอน โครงการสอน ฯลฯ พร้อมระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Back Office) ที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้